Struktura organizacyjna

Dyrektor

Katarzyna Kot-Szubińska
tel.: 25 7585485 w. 242

Stanowiska podległe

Kierownik Szkolenia Praktycznego
Olena Jaglińska
tel.: 25 7585485 w. 225

Główny księgowy
Agnieszka Sabak
tel. 25 7585485 w. 226

Specjalista ds. kadr i płac
Renata Pazio- Jurek
tel.: 25 7585485 w. 226

Sekretarz szkoły
Jolanta Eszyk -Wyderska
tel.: 25 7585485 w. 227

Sekretarka
Dominika Muracka
tel.: 25 7585485 w. 227

Informatyk
Bartosz Młoduchowski

Kompetencje organów szkoły określa Statut  Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim.
ORGANY SZKOŁY
• Dyrektor Szkoły
• Rada pedagogiczna
• Samorząd słuchaczy

Schemat organizacyjny Medycznej Szkoły Policealnej
w Mińsku Mazowieckim