Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Zbigniew Krajewski

—————————————————————

e-mail: z.krajewski@ckziu.siedlce.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/38z dnia 4 maja 2016 r. ), dalej zwane jako RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Kot – Szubińska – dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej, 05 –300 Mińsk Mazowiecki, ul.1 PLM Warszawa 1.
  2. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  3. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane są tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Panią/Panem umowy lub Pani/Pana zgody.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Medycznej Szkoły Policealnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu email z.krajewski@ckziu.siedlce.pl

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Zawsze szanujemy Twoją prywatność.