Majątek szkolny

Majątek szkolny

Majątek szkoły na dzień 31.08.2017 r. wynosi 620 322,07 zł