Sprawozdania i raporty

Raporty

Raport o stanie dostępności

Sprawozdania finansowe

2018

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

2019

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa


2020

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

2021

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

Tabela do dodatkowych informacji i objaśnień

2022

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

Tabela do dodatkowych informacji i objaśnień