główny księgowy

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Zespołu Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy w Zespole Medyczno-Społecznej Szkole Policealnej w Mińsku Mazowieckim, ul. 1 PLM Warszawa 1

treść ogłoszenia

kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko główny księgowy w Zespole Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim, ul. 1 PLM Warszawa 1

lista kandydatów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko – główny księgowy w wymiarze 1 etatu
w Zespole Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim

informacja o wynikach naboru