specjalista ds. kadr i płac

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Zespołu Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. kadr i płac w Zespole Medyczno-Społecznej Szkole Policealnej w Mińsku Mazowieckim, ul. 1 PLM Warszawa 1

treść ogłoszenia

kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na stanowisko – Specjalista ds. kadr i płac
w Zespole Medyczno-Społecznej Szkole Policealnej
w Mińsku Mazowieckim, ul. 1 PLM Warszawa 1

treść ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko – specjalista ds. kadr i płac w wymiarze 1 etatu
w Zespole Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim

treść ogłoszenia