Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Dyrektor

Katarzyna Kot-Szubińska
tel.: 25 7585485 w. 242

Stanowiska podległe


Kierownik Szkolenia Praktycznego

Wanda Wasilonek
tel.: 25 7585485 w. 225


Kierownik Laboratorium

Agnieszka Słodownik


Sekretarka

               Renata Pazio-Jurek
               tel. 25 7585485  w.235


Główny księgowy

Iwona Szymborska
tel.: 25 7585485 w. 224


Specjalista

Maria Kopeć
tel.: 25 7585485 w. 235


Sekretarz szkoły

Iwona Walecka
tel.: 25 7585485 w. 224


Starszy referent administracyjny

Edyta Młot
tel.: 25 7585485 w. 223


Starszy informatyk

Marian Popis

Kompetencje organów szkoły określa Statut  Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim.

ORGANY SZKOŁY

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada pedagogiczna
  • Samorząd uczniowski

Schemat organizacyjny Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim